Soalan Lazim

1. PKNS Bilakah Bahagian ini mula ditubuhkan?
Bahagian Integriti & Pengurusan Risiko PKNS (dahulu dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Organisasi & Integriti) telah ditubuhkan pada 1 Jun 2012 selaras dengan arahan daripada Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013; Penubuhan Unit Integriti di semua Agensi (JPA (BPO) (S) 215/65/5 Jld.13 ( 8 )). Pindaan nama Bahagian Pengurusan Organisasi & Integriti kepada Bahagian Integriti & Pengurusan Risiko berkuatkuasa mulai Mac 2017.
2. Apakah fungsi Bahagian IPR di PKNS?
3. Apakah fungsi/amalan teras utama yang diterapkan Bahagian IPR di PKNS?
4. Apakah itu Polisi Aduan Integriti?
5. Bagaimanakah prosedur yang sebenar sekiranya saya ingin melaporkan mengenai sesuatu kes ketidakpatuhan yang berlaku?
6. Apakah itu Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Hospitaliti?
7. Sekiranya saya seorang anggota PKNS dan saya telah menerima hadiah, apakah yang harus dilakukan?
8. Apakah antara item yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk diterima?
9. Di mana boleh saya dapatkan maklumat lanjut mengenai Bahagian IPR PKNS?
10. Apakah maklumat wajib yang perlu dikemukakan untuk melaporkan sebarang kes ketidakpatuhan yang berlaku?
11. Apakah jenis ketidakpatuhan yang boleh dilaporkan ke Bahagian IPR di PKNS?
12. Adakah Bahagian IPR melaksanakan siasatan terhadap aduan integriti?
13. Berapa lama masa yang diambil oleh Bahagian IPR untuk membuat siasatan?
14. Apakah itu Ikrar Integriti Korporat (CIP)?
15. Apakah faedah menandatangani Ikrar Integriti Korporat (CIP)?
16. Apakah elemen yang terdapat dalam Sistem Integriti Korporat (CIS) PKNS?
17. Bolehkah seseorang membuat aduan ketidakpatuhan bagi pihak orang lain?
18. Adakah identiti pengadu akan dirahsiakan?
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor - Bahagian Integriti