Visi & Misi

VISI : 

Untuk Menjadi Model Agensi Sistem Integriti Korporat & Pengurusan Risiko Perniagaan (ERM) Terbaik Di Malaysia

MISI : 
  • Memperkasakan Tadbir Urus Korporat PKNS & Kumpulan
  • Memupuk Budaya Kerja Berintegriti Tinggi di PKNS & Kumpulan
  • Meningkatkan Pematuhan Sistem Integriti Korporat di PKNS & Kumpulan
  • Memastikan Kerahsiaan Maklumat Dikekalkan di Tahap Tertinggi
  • Memupuk Budaya Risiko Dalam Pembuatan Keputusan
  • Mewujudkan Amalan Terbaik Bertaraf Antarabangsa Dalam Pengurusan Risiko Perniagaan.
  • Menjadi Pusat Kecemerlangan Dikalangan Kumpulan Dalam Semua Perkara Berkaitan Pengurusan Risiko Perniagaan
  • Memastikan Keberkesanan Aktiviti Pengurusan Risiko Perniagaan Seperti Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM) & Pelan Pemulihan Bencana (DRP)
  • Mematuhi Garis Panduan Amalan Terbaik PKNS Dalam Penubuhan Tadbir Urus & Proses Risiko
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) - Bahagian Integriti